Love 16:: "ความรักคืออะไร...??"

posted on 19 Feb 2013 17:10 by seina69 directory Cartoon
 
 
 
ความรักคืออะไร...??
 
 
 
 
 
 
 
คือ เงิน...???
 
 
 
 
 
 
 
 
...สิ่งของ...???
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หรือ...ความจริงใจ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ้าความรักคือความจริงใจที่มีให้กัน...
 
 
"มันจะยังมีอยู่มั้ยน่ะ?"
 
 
 
 
 
"คนแบบนั้น..."
 
 
 
 
 
ถ้ามีอยู่จริง
 
 
...มันก็เหลือน้อยลงทุกที...ทุกที...
 
 
 
_________________________________________________________________